İLMİ KÜLTÜREL ARAŞTIRMA VE DÜŞÜNCE TOPLANTISI

GAYE
Yurt içinde ve yurt dışında ilmi icazetnameye sahip hocaların yılda bir defa bir araya geldiği ve İslami İlimlerde tebliğlerin sunulduğu ilmi bir meclis oluşturmak

HEDEF
İKAD’ı toplumun ve ümmetin ilmi problemlerine çözüm üreten, geniş katılımlı, saygın bir ilmi meclis haline getirmek