3. İlmi, Kültürel Araştırma ve Düşünce Toplantısı Program Akışı

14 EKİM CUMA

06:00 – 06:30  Sabah Namazı
07:00 – 08:30  Kahvaltı
09:00 – 09:30  Kur’an-ı Kerim Tilaveti – Açılış

 

1.OTURUM
09:30 – 10:00  Ahmet Şahin / Kur’an ve Sünnete Hicabın Sınırları
10:00 – 10:30  Ali Sözer / Tanzimat’tan Cumhuriyete Tesettür Tartışmaları
10:30 – 11:00  Hakan Öner / Evlat Terbiyesinde Annenin Rolü
11:00 – 11:15  Ara
11:15 – 11:45  Rıdvan Sönmez / Müslüman Akademisyenlerin Reform Fikirleri
11:45 – 12:15  Abdülkerim Aydemir / Hristiyanlıkta Papa Oluşumu
12:15 – 14:00  İkram – Öğle Namazı

 

2.OTURUM
14:00 – 14:30  Muhammed Kettu / Mendubun Vacibe Dönüşmesi (Arapça)
14:30 – 15:00  Orhan Orun / Taklid ve Telfik Ayrımı Noktasında Bir Mülahaza
15:00 – 15:30  Emrullah Tanrıtanır / Medyadaki Fetvâların Âdâbu’l-İftâ Ölçeğinde  Değerlendirmesi
15:30 – 15:45  Ara
15:45 – 16:15  İsa Aldeniz / Kadiyanilik – Ahmedilik
16:15 – 16:45  Nuh Arvas / İslam Tarihi Boyunca Selefilik ve Günümüz Selefiliğin  İtikadi Sapmaları
17:00 – 17:45   İkindi Namazı – Hatme-i Hâcegan
17:45 – 18:30   Akşam Yemeği
18:30 – 19:00   Akşam Namazı
19:00 – 20:00   Söyleşi
21:00 – 21:30   Yatsı Namazı
21:30 – 23:00   Akşam İkramı – Havuz – Hamam – Sauna

 

15 EKİM CUMARTESİ

06:00 – 06:30  Sabah Namazı
07:00 – 08:30  Kahvaltı

 

1.OTURUM
09:00 – 09:30  Selim Uğur / Tasavvuf İstilahının Teşekkülü (5. Asır Örneği)
09:30 – 10:00  Yard. Doç. Dr. M.Saki Çakır / Şeyh abdurrahman-ı Tâhi ve Norşin  Tekkesi’nden Yayılan Kollar
10:00 – 10:30   Muhammed Zeyn / Tasavvuf Hakkında Düşünceler (Arapça)
10:30 – 11:00   Ara
11:00 – 11:30  Muhammed Argum / İslam Tarihinde Medrese Sistematiği
11:30 – 12:00  Halid Satuf / Arapça Öğretiminde Muhadesenin Önemi (Arapça)
12:00 – 12:30  A. Suat Demirtaş / Allah Resulünün Gençleri Terbiye Usulü Üzerine
12:30 – 14:00  İkram – Öğle Namazı

 

2.OTURUM
14:00 – 14:30  Ali Bağcı / Tarihselciliğin Çıkmazları
14:30 – 15:00  Yusuf Günde / Batıda Din Eğitimi
15:00 – 15:30  Fikret Kömürcü / Kült Kavramı ve Kült Oluşumları Üzerine Bir Değerlendirme
15:30 – 15:45  Ara
15:45 – 16:15  M. Ömer Ozan / İslamın Tek Din Olduğunun Kurandaki Delilleri
16:15 – 16:45  Said Samsa / Kur’an-ı Kerim’in İlahi Kelam Olduğuna Dair Deliller
17:00 – 17:45   İkindi Namazı – Hatme-i Hâcegan
17:45 – 18:30   Akşam Yemeği
18:30 – 19:00   Akşam Namazı
19:00 – 20:00   Söyleşi
21:00 – 21:30   Yatsı Namazı
21:30 – 23:00   Akşam İkramı – Havuz – Hamam – Sauna

 

16 EKİM PAZAR

06:00 – 06:30  Sabah Namazı
07:00 – 08:30  Kahvaltı

 

1.OTURUM
09:00 – 09:30  Dr. Hüseyin Okur / Avrupa’daki Namaz Vakitlerinde İhtilafların  Sebepleri
09:30 – 10:00  Zekeriyya Ceylan / Hac ve Umrede Yapılan Bazı Yanlış Uygulamaların  Düzeltilmesi
10:00 – 10:30  Muhammed Yılmaz / Emr-i Bil-Ma’ruf ve Nehy Ani’l-Münkerin  İcrasında Hisbe Teşkilatı
10:30 – 11:00  Ara
11:00 – 11:30  Harun Alkan / Türkiye’de İslam İktisadı ve Katılım Bankacılığı İslam  Sukuk Örneği
11:30 – 12:00  Abdülkadir Kaya / Klasik Dönem İslam İktisadı Eserlerinden İbni  Ebi’d-Dünya’nın Islah’ul-Mal Kitabı
12:00 – 12:30  Adem Memoğlu / İslam Hukukunda Kadın Erkek Eşitlik Analizi
12:30 – 14:00  İkram – Öğle Namazı

 

2.OTURUM
14:00 – 14:30  M. Emin Demiryent / İtikadi Konularda Kitap ve Sünnetin Sadece  Zahirini Almak
14:30 – 15:00  Mahmut Demir / İki Ayet ve Hadis Ekseninde Ehli Sünnetin  Müdafaası (Arapça)
15:00 – 15:30  Şahabeddin Çağlayan / Üç Büyük Mescidin Faziletleriyle Alakalı  Rivayetlerin Tahlili
15:30 – 15:45  Ara
15:45 – 16:15  Mahmut Kaya / Ricalu’l-Ğayb
16:15 – 16:45  Abdussamed Aslım / Kuranda Nasıh Mensuh
17:00 – 17:45   İkindi Namazı – Hatme-i Hâcegan
17:45 – 18:30   Akşam Yemeği
18:30 – 19:00   Akşam Namazı
19:00 – 20:00   Söyleşi
21:00 – 21:30   Yatsı Namazı
21:30 – 23:00   Akşam İkramı – Havuz – Hamam – Sauna